Vores værdigrundlag er det kristne livs - og menneskesyn, hvilket betyder værdier som indbyrdes kærlighed, glæde, omsorg, tilgivelse. At ethvert menneske er skabt ligeværdigt og unikt.

Vi kan og bør elske det bedste frem i hinanden og derigennem give større selvfølelse og frihed - idet kærligheden elsker på trods af fejl og negative handlinger. Vi er alle ansvarlige og må udvise gensidig respekt. Alle har ret og pligt til at udnytte de evner og gaver der er giver den enkelte. På Langagergård ønsker vi endvidere at afspejle kernefamilieværdier.

Samarbejdsregler

Vores målsætning er at vi igennem et åbent og tillidsfuldt miljø iblandt personalet, må have tryghed og tillid til hinanden. Dette sker bla. igennem daglig konference/samtaler for at målsætningen for den enkelte beboere hurtigt kan evalueres, justeres og enkelte situationer tages op, sådan at personalet ligeledes er positiv identifikationsmodel.

Det daglige samarbejde tager udgangspunkt i ligeværd, under respekt for kompetence og given ansvar. At personalet er i stadig udvikling gennem arbejdet, evalueringer og kurser m.m. Vi ønsker og har et godt og åbent samspil med andre ressourcepersoner, offentlige myndigheder samt omgivende nærmiljø.

​Familiekollektivet Langagergård har tilknyttet en psykiater der kommer jævnligt, og mindst én gang pr. måned på Gården.