Er et velfungerende hus tidligere aftægtshus til Langagergård. Her er plads til 4 beboere. Kendetegnet ved beboerne er, at de er lidt mere velfungerende end beboerne på Langagergård.

De kan således bo under lidt mere selvstændige forhold.

Der er ikke så meget personale som på Langagergård. Men der er dog personale om morgenen og om aftenen. Ligesom der er personale i dagtimerne de dage hvor beboerne har hjemmedage.

Al videre træning ud over hjælp og støtte til de daglige gøremål, sker ud af huset på skole, på arbejde eller i træning i Dagafdelingen på Langagergård.