Målgruppen:

 • Er tidligere psykiatriske patienter med psykiske lidelser, eksempelvis skizofreni, bordeline, atypisk autisme/asperger og andre.
 • Aldersgruppen er på nuværende tidspunkt fra 18 år og op til 55 år, blandet mænd og kvinder.
 • I øjeblikket har vi flest beboere fra Syd og Sønderjylland, men vi har også, og modtager også, beboere fra hele landet.
 • De fleste beboere kommer via de psykiatriske sygehuse, andre bliver henvist via socialpsykiatrien i den enkelte kommune.

Målsætning:

 • Vi tilstræber igennem tilpassede udfordringer at genoptræne vore beboere, ved at hjælpe dem til et dagligt liv, der giver hjælp til selvhjælp.
 • Et liv der fremmer selvværd, udholdenhed, koncentrationsevne og arbejdsglæde, sådan det på langt sigt hjælper den enkelte til at kunne leve et mindre beskyttet og mere selvstændigt liv.
 • Dette igennem små sejre og med udgangspunkt i den enkeltes øjeblikkelige situation, så de store nederlag undgås.
 • At beboerne må være så harmoniske og velfungerende som muligt. Dette igennem meningsfyldt arbejde og igennem samarbejde mellem beboerne og personalet, for herigennem at fremme et struktureret liv, hverdag, arbejdsdag, fridag, weekend m.m.

Redskaberne:

 • Redskaberne vi bruger i den daglige træning af vores beboere er bla. Jeg -støttende terapi, miljøterapi, recoveri og kognitiv orienteret træning herunder træning af den sociale kognition.
 • Alt i alt er det et spændende og udfordrende liv man siger ja til når man flytter ind her på Langagergård.
 • Men selvom om udfordringerne og mulighederne er mange, så ved vi godt at mange der kommer her, er bange for hvordan det skal gå eller fungere, derfor ser vi det som vores fornemste opgave at møde den enkelte netop hvor han eller hun aktuelt er.